top of page
chromo.jpg

PROGRAM DO KOJARZEŃ

Nauka o genetyce, sztuka kojarzeń

Dla zorganizowania i dostarczenia informacji hodowcom w celu określenia przyszłej wydajności potomstwa w stadzie wymagane są elektroniczne programy do kojarzeń. Ta koncepcja doprowadziła do opracowania Chromosomal Mating® firmy STgenetics®.

Program do kojarzeń Chromosomal Mating® ma trzy główne składniki:

1. Linear Matings - kojarzenia oparte na pokroju,

2. Pedigree-based Matings - kojarzenie oparte na rodowodzie 

3. Genomic Matings - kojarzenia na podstawie wyceny genomowej.

Dzięki temu daje rolnikom najlepszy zysk w kierunku, który jest ważny dla ich programu hodowlanego. Rezultatem tego jest widoczny postęp w kierunku długowiecznego, produktywnego stada.


Linear Matings jest obsługiwane przez łatwą w użyciu aplikację opracowaną przez inżynierów STgenetics®, aby pomóc rolnikom w ocenie zwierząt i dostarczyć danych w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji kojarzeń dla uzyskania wymaganego typu zwierząt.


Przez lata naukowcy STgenetics® stworzyli obszerną bazę zawierającą dane rodowodowe i wycenę genomiczną wielu zwierząt. Pedigree Mating wykorzystuje tę ogromną bazę danych do oszacowania oczekiwanej wydajności potomstwa w oparciu o średnie dla rodziców.


Aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny stada, STgenetics® włączył Genomic Mating do programu kojarzeń. Chromosomal Mating ™ został zaprojektowany, aby zoptymalizować wykorzystanie i rozpowszechnianie najlepszych genów w nowym pokoleniu.


Chromosomal Mating ™ obejmuje również inne kluczowe czynniki, takie jak: • zapobieganie homozygotycznym letalnym allelom w nowym pokoleniu

• maksymalizację genomowych wartości hodowlanych (GEBV) u potomstwa

• zarządzanie oczekiwanym inbredem w przyszłości

• kontrolowanie liczby kojarzeń dla każdego byka

• wykorzystanie elastycznych celów selekcji

• zapewnienie najlepszych wyników ekonomicznych, biorąc jednocześnie pod uwagę zarówno zmienność genetyczną, jak i inbred.

bottom of page